Zásady zpracování osobních údajů

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Diamond Consulting s.r.o., Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, adresa elektronické pošty gdpr@diamondconsulting.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Seznam webových stránek viz, bod 8.

 

Zásady zpracování osobních údajů webových stránek provozovaných společností Diamond Consulting s.r.o.

 

1. Společnost Diamond Consulting s.r.o., se sídlem Uhliště 23, Chudenín, PSČ 34022, IČ: 291 15 809, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25979 (dále jen „prodávající“ nebo „Správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • cookies
 • IP adresu

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce, nebo kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí každého informačního newsletteru. Správce zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence komunikace a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

 • Poskytovatel hostingového řešení: NETIO Solutions s.r.o., se sídlem Přecechtělova 2238/1, Praha 15500, CZECH REPUBLIC, IČ: 24318027, Společnost vedená Městským soudem v Praze, Oddíl C, Vložka 195992.
 • Kontaktní aplikace – on-line chat: Smartsupp.com, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 1957/13, 602 00, Brno. Společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, vložka C 86206.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@diamondconsulting.cz

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webových stránek, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • měření a vyhodnocování reklamních kampaní

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče. V případě nastavení prohlížeče budou soubory cookies nezbytné pro funkčnost webu uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 3294/10, PSČ: 150 00, IČO: 26168685, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 6493;

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádné osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů; výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že Vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Seznam webových stránek:

 • www.cryptoexpres.cz
 • www.kuponextra.cz
 • www.zdrava-dieta.com
 • www.tiprecept.cz
 • www.diamondconsulting.cz
 • www.uhliste.cz
 • www.web-hry.com
 • www.dctravel.cz
 • www.kapverdy.dctravel.cz
 • www.recko.dctravel.cz
 • www.bulharsko.dctravel.cz
 • www.sae.dctravel.cz
 • www.maroko.dctravel.cz
 • www.turecko.dctravel.cz
 • www.tunisko.dctravel.cz
 • www.egypt.dctravel.cz
 • www.zanzibar.dctravel.cz
 • www.kuba.dctravel.cz
 • www.maledivy.dctravel.cz
 • www.mexiko.dctravel.cz
 • www.bali.dctravel.cz
 • www.seychely.dctravel.cz
 • www.mauricius.dctravel.cz
 • www.dominikanskarepublika.dctravel.cz
 • www.thajsko.dctravel.cz
 • www.indie.dctravel.cz
 • www.chorvatsko.dctravel.cz
 • www.pobyty.dctravel.cz
 • www.albanie.dctravel.cz
 • www.makedonie.dctravel.cz
 • www.island.dctravel.cz
 • www.venezuela.dctravel.cz
 • www.kolumbie.dctravel.cz
 • www.spanelsko.dctravel.cz
 • www.java.dctravel.cz
 • www.borneo.dctravel.cz
 • www.firstminute.dctravel.cz
 • www.dovolenka4u.com
 • www.kapverdy.dovolenka4u.com
 • www.grecko.dovolenka4u.com
 • www.egypt.dovolenka4u.com
 • www.zanzibar.dovolenka4u.com
 • www.turecko.dovolenka4u.com
 • www.tunisko.dovolenka4u.com
 • www.sae.dovolenka4u.com
 • www.bulharsko.dovolenka4u.com
 • www.kuba.dovolenka4u.com
 • www.maroko.dovolenka4u.com
 • www.maledivy.dovolenka4u.com
 • www.mexiko.dovolenka4u.com
 • www.bali.dovolenka4u.com
 • www.seychely.dovolenka4u.com
 • www.mauricius.dovolenka4u.com
 • www.dominikanskarepublika.dovolenka4u.com
 • www.thajsko.dovolenka4u.com
 • www.chorvatsko.dovolenka4u.com
 • www.spanielsko.dovolenka4u.com
 • www.egyiptom.utazasok4u.com
 • www.gorogorszag.utazasok4u.com
 • www.bulgaria.utazasok4u.com
 • www.torokorszag.utazasok4u.com
 • www.zanzibar.utazasok4u.com
 • www.tunezia.utazasok4u.com
 • www.ipujcka4u.cz
 • www.bleskovapujcka.com
 • www.pujckabezregistru24.cz
 • www.uver365.cz
 • www.pujcka-schvaleno.cz
 • www.uspory4u.cz
 • www.financnipomoc.com
 • www.pujcka66.cz
 • www.ac.uver4u.cz
 • www.moje.bleskovapujcka.com
 • www.sms.pujcka77.cz
 • www.giga.pujcka55.cz
 • www.prvni.financnipomoc.com
 • www.jasna.ipujcka24.cz
 • www.ipujcka24.cz
 • www.pozicka77.com
 • www.pozicka24.com
 • www.pozicka4u.com
 • www.pozyczka77.com
 • www.webzahrada.cz
 • www.letenka4u.cz

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.